Prvá teplárenská Holíč, a.s. týmto oznamuje, že z dôvodu karantény je stredisko ÚDRŽBY ZATVORENÉ.

Poruchy budú odstraňované až po 18.11.2020.

Havárie ohrozujúce život, zdravie a majetok hláste na tel.č. 0911 500 490.

Kontaktujte nás mailom na adresu: sekretariat@prvateplarenska.sk alebo telefonicky na čísle 034 660 2541.