Vážení zákazníci Prvá Teplárenská a.s.,

Ku dňu 30. 06. 2024 bude vykonaný polročný odpis vodomerov.

Prosíme, aby ste nám najneskôr do 04. 07. 2024 nahlásili stavy svojich vodomerov – opisujú sa čierne čísla.

Na nahlásenie stavu vodomerov môžete použiť niektorý z nasledovných spôsobov:

Stiahnite si odpočtový hárok (tu), vyplňte ho a pošlite nám ho

A) mailom na  hrebacka@prvateplarenska.sk

B) alebo zašlite poštou či vložte do schránky na adresu/e

Prvá teplárenská, a. s.,
J. Čabelku 1469/1
908 51 Holíč
Slovensko