Vážení zákazníci Prvá Teplárenská a.s.,

Ku dňu 31.12. 2023 bude vykonaný koncoročný odpis vodomerov.

Prosíme, aby ste nám najneskôr do 04. 01. 2024 nahlásili stavy svojich vodomerov .

Na nahlásenie stavu vodomerov môžete použiť niektorý z nasledovných spôsobov:

Stiahnite si odpočtový hárok (tu), vyplňte ho a pošlite nám ho

A) mailom na  hrebacka@prvateplarenska.sk

B) alebo poštou alebo do schránky na adresu
Prvá teplárenská, a. s.,
J. Čabelku 1469/1
908 51 Holíč
Slovensko