Vážení zákazníci Prvá Teplárenská a.s.,

Blíži sa koncoročný odpočet vody.

Prosím, aby ste nám do 06.01. 2023 nahlásili stavy vodomerov .

Na nahlásenie stavu vodomerov môžete použiť niektorý z nasledovných spôsobov:

A/ Odfoťte vodomer teplej a studenej vody a fotografie s Vaším menom zašlite mailom na adresu sprava@prvateplarenska.sk

Ak vám variant A nevyhovuje, môžete postupovať podľa variantu B.

B/ Stiahnite si odpočtový hárok (tu), vyplňte ho a pošlite nám ho

– mailom na sprava@prvateplarenska.sk

 alebo poštou na adresu
Prvá teplárenská, a. s.,
J. Čabelku 1469/1
908 51 Holíč
Slovensko

– alebo nám ho doručte osobne v úradných hodinách
Utorok: 09.00 – 15.30
Streda: 09.00 – 16.00
Štvrtok: 09.00 – 15.30