Plánované opravy tepelných zariadení v meste Holíč:

  • v mesiaci 5/2019 bude realizovaná oprava cirkulácie TÚV na ulici Rapanta za účelom efektívneho zabezpečenia dodávky TÚV do domov Lúčky 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532 a MŠ 7
  • v mesiacoch 6-7/2019 bude realizovaná oprava rozvodov ÚK na ulici Hviezdoslavova za účelom efektívneho zabezpečenia dodávky tepla do úradu práce, stardent a bal tip.
  • v mesiacoch 6-7/2019 bude realizovaná prípojka nového domu 33 b.j. na ulici Hollého Holíč


Plánované opravy tepelných zariadení v lokalite Záhorská ves:

  • v mesiaci 8/2019 bude realizovaná oprava rozvodov ÚK a TÚV na ulici Hlavná za účelom efektívneho zabezpečenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do domu 555.


Uvedené rekonštrukcie sa v minimálnom rozsahu dotknú odstávok a prerušení dodávok tepla. V prípade, že príde k dočasnému prerušeniu dodávok, budú odberatelia včas informovaní.