Vážení zákazníci,
Správca Prvá Teplárenská a.s., vykonáva k 30. 06. 2022 odpočet vodomerov v objektoch vo vašom vlastníctve.
Stav vodomera nám môžete nahlásiť sami prostredníctvom elektronického formulára.
Formulár si stiahnite, vyplňte a pošlite na našu poštovú adresu, mailom alebo doručte osobne v úradných hodinách.

Odpis vody - stiahnuť PDF