Medzi podporované inštitúcie v roku 2014 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev
Materská škôlka Stonožka, Bratislava-Rača
OR Hasičského a záchranného zboru, Holíč

Medzi podporované inštitúcie v roku 2014 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev
Materská škôlka Stonožka, Bratialava-Rača
OR Hasičského a záchranného zboru, Holíč

Medzi podporované inštitúcie v roku 2013 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev
Materská škôlka Stonožka, Bratialava-Rača
OR Hasičského a záchranného zboru, Holíč

Medzi podporované inštitúcie v roku 2012 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev
Materská škôlka Stonožka, Bratialava-Rača
OR Hasičského a záchranného zboru, Holíč

Medzi podporované inštitúcie v roku 2011 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev

Medzi podporované inštitúcie v roku 2010 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev

Medzi podporované inštitúcie v roku 2009 patria:
Atletický klub JUNIOR Holíč
Detský domov Holíč
Aeroklub Holíč
Evanjelická a Katolícka cirkev