Rovnakou sumou vo výške 420, - EUR prispeli majitelia Energy Group a.s. Finančná pomoc vo výške 840, - EUR mohla byť venovaná podľa návrhu našich zamestnancov na zlepšenie životných situácii v rodine pani Zuzany Smaženkovej, ako pomoc v starostlivosti o jej syna Dominika a v rodine pána Horeša ako pomoc v starostlivosti o jeho dcéry Dominiku a Gabrielu. Za poskytnuté príspevky zo strany zamestnancov ďakujeme.