Vážení zákazníci, 

Z dôvodu eliminácie osobných kontaktov pri vstupe do vašich obydlí v čase epidémie a núdzového stavu, dovoľujeme si vás požiadať o spoluprácu pri odpočtoch vodomerov v bytoch.

Stiahnite si prosím tlačivo Odpočtový hárok na nahlásenie stavu meračov vody k 31.12.2020 vyplňte ho a zašlite najneskôr do 21.12.2020 podľa svojho výberu: 

na emailovú adresu chomisakova@prvateplarenska.sk,

poštou na adresu: Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 90851 Holíč.

Tlačivo môžete hodiť aj osobne do poštovej schránky umiestnenej na budove spoločnosti Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 90851 Holíč.

Stiahnuť PDF