Prvá Teplárenská informuje svojich zákazníkov o plánovaných termínoch odstávok tepla a teplej vody. 

Objekty zásobované teplom a teplou vodou z centrálnych zdrojov: 25. 07. – 31.07.2020

Objekty zásobované zo zdroja M.Nešpora: 29.06. – 03.07.2020