V dňoch 16.– 26. 6. 2020 bude z technických príčin obmedzená prevádzka v priestoroch kancelárií spoločnosti.

Prosíme našich klientov v tomto čase o zhovievavosť a uprednostnenie telefonického a písomného kontaktu pred osobnou návštevou.

Opravy a poruchy budú vybavované podľa ich závažnosti. 

Prevádzka kancelárií bude obnovená v plnom rozsahu od 29. 6. 2020

Ďakujeme vám za pochopenie.