Rovnakou sumou vo výške 350, - EUR prispeli majitelia Energy Group a.s. Finančná pomoc vo výške 700, - EUR mohla byť venovaná podľa návrhu našich zamestnancov na zlepšenie životných situácii v rodine pani Denisy Polákovej v starostlivosti o jej syna Dávida (autista) a v rodine páni Lenke Čechovej v starostlivosti o jej syna Lukáša (autista, diabetik). Za poskytnuté príspevky zo strany zamestnancov ďakujeme.